درصحن-شوراها: بررسی نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر در استان خوزستان نشان می دهد که سهم زنان از کرسی شوراهای شهر، حدود ۵ درصد است. استان خوزستان با ۷۶ شهر، جمعا ۴۲۲ کرسی در شورای شهرها دارد که ۳۹۹ کرسی آن به مردان و تنها ۲۳ کرسی آن به زنان تعلق گرفته است.

شهر اهواز بعنوان مرکز استان خوزستان و بزرگترین شهر استان حتی یک کرسی از ۱۳ کرسی اش را به زنان اختصاص نداده است و تنها در میان اعضای علی البدل یک عضو زن دارد. مردم دو شهر بزرگ آبادان و دزفول نیز هیچ کدام نماینده زنی در شورای شهر ندارند و شورای آنها کاملا مردانه شکل یافته است.

در میان ۱۳ شهر نسبتا بزرگ این استان، شهرهای سوسنگرد، کوت عبدالله، شوش و اندیمشک ۲ کرسی از ۷ کرسی آنها به زنان تعلق گرفته و دو شهر بندرماهشهر و رامهرمز نیز یک کرسی را به زنان اختصاص داده اند.

اما در میان شهرهای کوچک این استان، مردم شهرهای مینوشهر و شمس آباد دو کرسی از پنج کرسی شورا را به زنان اختصاص داده اند تا از این منظر در ردیف شهرهایی قرار گیرند که به زنان توجه ویژه داشته اند. مردم نه شهر کوچک دیگر این استان نیز هر کدام یک کرسی از پنج کرسی شورای شهرشان را به زنان اختصاص داده اند. البته در میان اعضای علی البدل تعدادی از شهرهای این استان نیز ۱۴ زن حضور دارند که برای ورود به صحن شورا باید منتظر تغییر و تحولات آتی باشند.

اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان خوزستان به این شرح است:

 اسامی شهرهاتعداد کرسی هامردان شورازنان شورااسامی زنان راه یافته به شورای پنجم
۱اهواز۱۳۱۳۰علی البدل: مریم ابریشم کار
۲آبادان۹۹۰علی البدل: زینب حیاوی
۳دزفول۹۹۰-
۴ایذه۷۷۰-
۵شوشتر۷۷۰علی البدل: فاطمه پیروندی
۶سوسنگرد۷۵۲مریم الهایی سحر
لیلا سیاحی
۷کوت عبدالله۷۵۲زهرا حزباوی
لفته حزباوی
۸شوش۷۵۲فتانه رستمی معتمد سوگندی
حکیمه موسوی
۹مسجد سلیمان۷۷۰-
۱۰رامهرمز۷۶۱مریم سرکهکی
۱۱بندر ماهشهر۷۶۱شهناز حیدری
۱۲بندر امام خمینی۷۷۰-
۱۳خرمشهر۷۷۰-
۱۴امیدیه۷۷۰-
۱۵بهبهان۷۷۰علی البدل: منیژه طیبی
۱۶اندیمشک۷۵۲فرنگیس قلاوند
پریسا جم
۱۷اروندکنار۵۵۰-
۱۸هفتگل۵۵۰علی البدل: معصومه طاهری
۱۹لالی۵۵۰-
۲۰جایزان۵۵۰-
۲۱گلگیر۵۵۰علی البدل: مریم حاتمی و خدیجه اسکندری
۲۲دارخوین۵۴۱مژگان رجبی
۲۳شادگان۵۵۰-
۲۴خنقره۵۵۰-
۲۵چمران۵۵۰-
۲۶مینوشهر۵۳۲مینا سیاحی فر
فرزانه زایدزاده
۲۷چوینده۵۵۰-
۲۸چفامیش۵۴۱آمنه زلفی
۲۹سرداران۵۵۰-
۳۰صالح شهر۵۴۱زهرا پارسی زاده
۳۱زهره۵۵۰-
۳۲باغ ملک۵۵۰-
۳۳قلعه خواجه۵۵۰-
۳۴آبژدان۵۵۰-
۳۵سیاه منصور۵۴۱فرشته بیت سیاحی
۳۶حمزه۵۵۰-
۳۷الوان۵۵۰-
۳۸جنت مکان۵۴۱پروانه موسی زاده
۳۹آغاجری۵۵۰-
۴۰حسینیه۵۵۰علی البدل: لیلا سام پور
۴۱تشان۵۵۰-
۴۲شمس آباد۵۳۲مینا اسکندری
پروین امید قلعه سیدی
۴۳صفی آباد۵۵۰علی البدل: فرنگ حسین پور نجف آبادی
۴۴هندیجان۵۵۰علی البدل: معصومه عبادی
۴۵الهایی۵۵۰-
۴۶ویس۵۵۰-
۴۷میانرود۵۵۰-
۴۸آزادی۵۵۰-
۴۹دهدز۵۵۰-
۵۰سردشت۵۵۰-
۵۱حر۵۵۰-
۵۲ملاثانی۵۵۰-
۵۳سالند۵۵۰-
۵۴ترکالکی۵۵۰-
۵۵رامشیر۵۵۰-
۵۶میداود۵۵۰-
۵۷فتح المبین۵۵۰-
۵۸حمیدیه۵۴۱نصره سواری
۵۹سماله۵۵۰-
۶۰بیدروبه۵۴۱زینب بیدروبه
علی البدل: فاطمه بهاروند و مهتاب نجف وند
۶۱شیبان۵۵۰-
۶۲هویزه۵۵۰-
۶۳ابوحمینطه۵۵۰-
۶۴شرافت۵۵۰-
۶۵کوت سیدنعیم۵۵۰-
۶۶بستان۵۵۰-
۶۷مشراگه۵۵۰علی البدل: ناهید حمیدی
۶۸صیدون۵۵۰-
۶۹شهرامام۵۵۰-
۷۰مشاوور۵۵۰-
۷۱قلعه تل۵۵۰-
۷۲گوریه۵۴۱سمیه دلفیه
علی البدل: لفطه کرملاچعب
۷۳گتوند۵۴۱مریم فتاحی
۷۴چم گلک۵۵۰علی البدل: زینب دهقانی
۷۵رفیع۵۵۰-
۷۶منصوریه۵۵۰-