درصحن-شوراها: انتخاب شهردار، سرپرست شهرداری، رئیس و اعضای هیات رئیسه شوراها اولین دستور جلسه رسمی منتخبان شورای پنجم شهرها و روستاها در هفته اول شهریور ۹۶ بود. زنگ دوره پنجم شوراها رسما از روز اول شهریور به صدا درآمد و منتخبان بلافاصله پس از برگزاری مراسم تحلیف، وارد مرحله انتخاب هیات رئیسه و شهردار شدند.

انتخاب یک زن به شهرداری شهر سهند در استان آذربایجان شرقی و انتخاب چهار زن به ریاست شورا در شهرهای گرگان، رباط کریم، کنگاور و سردشت، مهمترین تحول در حوزه مدیریت شهری بود که به وقوع پیوست. در هفت شهر دیگر نیز زنان موفق شدند به کرسی نایب رئیسی تکیه زنند، ضمن اینکه شمار دیگری از زنان راه یافته به شوراها نیز به عضویت هیات رئیسه درآمدند.

در پی انتخابات برگزار شده، شهردار و هیات رئیسه شوراها در مراکز استانها و شهرهای نسبتا بزرگ ایران به این شرح انتخاب شدند:

شهر/ استانشهرداررئیسنایب رئیسدبیر اولدبیر دومخزانه دارسخنگو
۱سهند/ آذربایجان شرقیشیفته بدرآذرحسن جمشید زادهسمیه پوررعد
۲گرگان/گلستانسرپرست: مهدی باقریفائزه عبدالهیعلی اصغر یوسفیحمیدرضا آقاملاییمهران کاظم نژادحسین ربیعی
۳رباط کریم/تهرانسرپرست: علیرضا گلباباییپریسا ایلانلومحمد حسین بدرلومحمود حدادیعلی عسگریاعظم اسکندریمحمد تقی قاسمی لو
۴کنگاور/کرمانشاهرامین صادقیسوسن سلیمان آبادیروح الله بختیاری
۵سردشت/ آذربایجان غربیسرپرست: کامل رسولیستاره فتاح پورکامل ثناییعثمان محمودپوری
۶اردبیل/اردبیلسرپرست: قدرت سیفیعلیرضا پوستیزهرا قدیمیرویا کنعانییعقوب هاشمییونس رونقیحبیب فتحی
۷تبریز/آذربایجان شرقیسرپرست: محمد حسین اسحقیشکور اکبرنژادسونیا اندیشعلی آجوان زادهکریم صادق زادهمحرم محمد زادهکریم صادق زاده
۸جیرفت/کرمانسرپرست: برومندمحمد علی امیرمحمودیزهرا دلیریرضا سالاریکمال خوشکامحسین مشایخیروح الله میرکهنوج
۹قزوین/قزوینسرپرست: علی صفریحکمت الله داودیزهرا یوسفیسعید دقیقیمهدی قافله باشی
۱۰بیرجند/خراسان جنوبیسرپرست: حسن خانزادابراهیم تقی زادهفاطمه زهرا هلال بیرجندیمحمودی رادمرتضی یزدان شناس
۱۱ساوه/مرکزیسعید محمدیسعیده محمودیمحسن فیاضیمرتضی سعیدی
۱۲خرم آباد/لرستانسرپرست: وحید رشیدیاردشیر دریکوندیزهرا نظریمهرداد علی پناهاسماعیل رضایی
۱۳اصفهان/اصفهانقدرت الله نوروزیفتح الله معینعلیرضا نصر اصفهانیفریده روشنمهدی مقدریامیراحمد زندآورمهدی مقدری
۱۴ایلام/ایلامطالب صادقیانعبدالرضا پورخلیلحجت حسن زادهمریم جانبخشیهادی کرمیپیمان اقبالیمظفر میرزاد
۱۵اراک/مرکزیسرپرست: بیاتیانکاوه فلک افلاکیعلی محصولیفرزانه رحمتی
۱۶شیراز/فارسعبدالحمید معافیاناحمد رضا دستغیبابراهیم صبوریلیلا دودمانعلی ناصریعلی ناصری
۱۷بوشهر/بوشهرغلامعلی میگلی نژادابوذر دهدارمهرزاد آسایشطاهره شمشیریطاهره شمشیری
۱۸لنگرود/گیلانمهدی رجاییغلامرضا منصفیفرامرز حسن دوستاعظم سیگارودیلیلا آبچیانبهمن کامکار
۱۹یزد/یزدسرپرست: جعفر امینی مقدمغلامعلی سفیدحسین آزادیالهه جورابیمهدی کاشفی زادهونوس عامریمحسن عباسی
۲۰خلخال/اردبیلسرپرست: علی علاییبلال نوریسعید شهابیشهناز شاطریعلی حسنیرادبه پرنده
۲۱رشت/گیلانامیرحسین علویحجت جذبفاطمه شیرزادمحمد حسن علیپورحامد عبدالهیفاطمه شیرزاد
۲۲بندرعباس/هرمزگانعباس امینی زادهاسلام باوقارفیصل دانشفرزانه آرامشمجید عسگری زاده
۲۳همدان/همدانسرپرست: مصطفی رسولیابراهیم مولویعلی فتحیمریم روانبخشحسین قراباغیکامران گردان
۲۴گلپایگان/اصفهاناحمد افتخاریحسین زاهدیمعصومه قربانیحمید نوروزی
۲۵شوش/خوزستانیوسف زمانی اصلمحمد میاحیشهرام کردحکیمه موسویمسلم کریمی پور
۲۶اندیمشک/خوزستانداود بحیرایینعمت مریدیعلی گل اندامپریسا جمامیرحسین نامجو
۲۷زابل/سیستان و بلوچستانسرپرست: مهیار میرمهدی سرگلزاییاحمد میرشهلا رضوانی
۲۸تهران/تهرانمحمد علی نجفیمحسن هاشمیابراهیم امینیزهرا نژاد بهرامبهاره آروینعلی عطا
۲۹هشترود/آذربایجان شرقیسرپرست: سلمان محمدیمحمد رضا شقاقی پورمحمد رضا قهرمان پورزهرا موسویزهرا عباس نژادمحمد رضا شقاقی پور
۳۰فسا/ فارسمصطفی باده یانشهرام محمدیسوسن کریمیمریم بردبار
۳۱مشهد/خراسان رضویقاسم تقی زاده خامسیمحمد رضا حیدریحمید رضا موحدی زادهعلیرضا شهریاریشهناز رماممحمد حسین ودیعی
۳۲بجنورد/خراسان شمالیروح الله براتیانمهدی محمدیجمشید گریوانیاحمد وکیلیزهرا هاشمیبهمن جباری
۳۳زاهدان/سیستانسرپرست: نذیراحمد هاشم‌زهیعبدالجلیل شهنوازیعبدالحمید بهرپیماحبیب اله خوب فکرسمانه صائبحبیب اله خوب فکر
۳۴کرج/البرزسرپرست: ربی سعادتمحمد نبیونیمنصور وحیدیمهدی حاجی قاسمیاکبر سلیم نژادفریده بزنی
۳۵خمینی شهر/اصفهانعلی اصغر حاج حیدریعبداله کیانیحسین غفوریعبدالرضا عباسیمنیژه مردانی
۳۶درچه/اصفهانمهدی ابراهیمیاکبر جزینیبهرام امینیکبری محمدی
۳۷بندرگز/گلستانسرپرست: جعفر رضاییمجتبی ریاحیسعید ریاحیکلثوم امیری

در شماری از شهرهای ایران نیز یا اساسا زنان به شورا راه نیافته اند یا از ورود به هیات رئیسه محروم مانده اند. جدول زیر لیست این شهرها و اعضای هیات رئیسه آن را نشان می دهد:

شهر/استانشهرداررئیسنایب رئیسدبیر اولدبیر دومخزانه دارسخنگو
۱ارومیه/آذربایجان غربیمحمد حضرت پوررسول اصغرزادهعادل فتاحیحسین بخشایشیزلفعلی ابراهیمیمحمد خلیل پور
۲قم/قممرتضی سقائیان نژادعبداله جلالیحسن بختیاریمحسن محرریروح الله امرالهیمحمود مسگری
۳شهرکرد/چهارمحال بختیاریسرپرست: نوراله غلامیانعلیرضا توکلیحیدر علی پورحمید فتح الهیعلیرضا توکلی
۴زنجان/زنجانسرپرست: علی محمدیاحمد نصیریمسعود مرادخانیرحمان احمدیامامعلی دادخواه
۵اهواز/خوزستانمنصور کتانبافمحمد جعفر فلسفیمهران باباپورمحمد هادی قنواتعبدالزهرا سنواتیاسکندر لطفعلی زاده
۶ساری/مازندرانمهدی عبوریمسعود مدینهعلی اکبر ذلیکانیقاسم قاسمیعلی آقامیری
۷سنندج/کردستانسرپرست: علیرضا کاظمیجلال شریعتیمجید شاه اویسییوسف اسدی
۸کاشان/اصفهانسعید ابریشمی رادعلی رسول زادهحسینعلی وکیلمصطفی کردمیلعلیرضا پورعسگریمجید شمس
۹کرمان/کرمانسرپرست: محمد موسویمحمد فرشادعلی بهرامیعلی خدادادیمنصور ایرانمنشمحمد رضا معین زاده
۱۰نیشابور/خراسان رضویعلی نجفیهادی دررودیاحمد همت آبادیمحمد کاظم صادق‌آبادیمحمد کاظم صادق آبادی
۱۱ملایر/همدانسرپرست: حسین باباییجلیل کولیوندعباس جوکاررضا زهره وندعلی سبزینی

منبع: خبرگزاری های رسمی و وب سایت شوراها در سراسر کشور