درصحن-شوراها: بررسی نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر در استان آذربایجان شرقی نشان می دهد که سهم زنان از کرسی شوراهای شهر، حدود شش درصد است. استان آذربایجان شرقی با ۶۲ شهر، جمعا ۳۳۵ کرسی در شورای شهرها دارد که ۳۱۶ کرسی آن به مردان و تنها ۱۹ کرسی آن به زنان تعلق گرفته است.

شهر تبریز بعنوان مرکز استان آذربایجان شرقی و بزرگترین شهر استان تنها یک کرسی از ۱۳ کرسی اش به زنان تعلق گرفته، ضمن اینکه در میان اعضای علی البدل شورای این شهر نیز نام زنی دیده نمی شود. ولی سه شهر کوچکتر این استان که ۷ و ۵ کرسی دارند، دو کرسی آن را به زنان اختصاص داده اند. شهر سهند از ۷ کرسی، دو کرسی و شهرهای هشترود و صوفیان نیز از ۵ کرسی دو کرسی را به زنان واگذار کرده اند و ۱۶ شهر دیگر استان نیز هر کدام یک عضو زن دارند. البته در میان اعضای علی البدل تعدادی از شهرهای این استان نیز زنانی حضور دارند که برای ورود به صحن شورا باید منتظر تغییر و تحولات آتی باشند.

اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان آذربایجان شرقی به این شرح است:

 اسامی شهرهاتعداد کرسی هامردان شورازنان شورااسامی زنان راه یافته به شورای پنجم
۱تبریز۱۳۱۲۱سونیا اندیش
۲مراغه۷۶۱رقیه رستمی
۳مرند۷۷۰علی البدل: رقیه خوش صفت
۴بناب۷۷۰علی البدل: شیرین خیری
۵اهر۷۶۱راضیه عباسی
۶میانه۷۶۱حافظه شیخ الاسلامی
۷سهند۷۵۲شیفته بدرآذر
سمیه پوررعدی
۸سیس۵۵۰-
۹زرنق۵۵۰-
۱۰خامنه۵۵۰-
۱۱بناب مرند۵۵۰-
۱۲هریس۵۵۰-
۱۳شبستر۵۵۰-
۱۴شندآباد۵۵۰-
۱۵ملکان۵۵۰-
۱۶هشترود۵۳۲زهرا طاهری موسوی
زهرا عباس نژاد
۱۷نظرکهریزی۵۵۰-
۱۸عجب شیر۵۵۰علی البدل: زهرا شهبازیان
۱۹آچاچی۵۴۱رقیه رضایی
۲۰سراب۵۴۱ملوس شیدایی
۲۱مهربان۵۵۰-
۲۲شربیان۵۵۰-
۲۳کوزه کنان۵۵۰-
۲۴کلوانق۵۰۰-
۲۵تیمورلو۵۵۰-
۲۶قره آغاج۵۵۰-
۲۷تسوج۵۴۱فاطمه اقبالی
۲۸جوان قلعه۵۵۰-
۲۹آقکند۵۴۱گلتاج انصاری
۳۰بستان آباد۵۵۰-
۳۱باسمنج۵۵۰-
۳۲خسروشاه۵۵۰-
۳۳دوزدوزان۵۵۰-
۳۴کشک سرایی۵۵۰
۳۵یاسچی۵۵۰-
۳۶ورزقان۵۴۱مهناز پورعلی
۳۷آذرشهر۵۴۱لیلی نوروزی
۳۸صوفیان۵۳۲طاهره رمضانخواه
فهیمه ترابی
۳۹ترکمانچای۵۵۰-
۴۰تیکمه داش۵۵۰-
۴۱کلیبر۵۵۰-
۴۲سیه رود۵۵۰-
۴۳خداجو۵۵۰-
۴۴مبارک شهر۵۵۰-
۴۵خاروانا۵۵۰-
۴۶بحشایش۵۵۰-
۴۷خواجه۵۵۰-
۴۸سردرود۵۴۱آرزو مبصر سردرودی
۴۹هادی شهر۵۵۰-
۵۰ممقان۵۴۱صبا مدنی
۵۱ایلخ چی۵۵۰علی البدل: ملکه تربتی
۵۲هوراند۵۵۰-
۵۳شرفخانه۵۵۰-
۵۴خمارلو۵۵۰-
۵۵لیلان۵۵۰-
۵۶زنوز۵۵۰-
۵۷وایقان۵۰۰
۵۸گوکان۵۵۰-
۵۹آبش احمد۵۵۰-
۶۰جلفا۵۵۰علی البدل: مریم ملک زاده
۶۱اسکو۵۵۰-
۶۲شهر ترک۵۴۱زهرا عباسی ترکی