درصحن-شوراها: بررسی نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر در استان آذربایجان غربی نشان می دهد که سهم زنان از کرسی شوراهای شهر، حدود ۷ درصد است. استان آذربایجان غربی با ۴۳ شهر، جمعا ۲۳۵ کرسی در شورای شهرها دارد که ۲۱۸ کرسی آن به مردان و تنها ۱۷ کرسی آن به زنان تعلق گرفته است.

شهر ارومیه بعنوان مرکز استان آذربایجان غربی و بزرگترین شهر استان حتی یک کرسی از ۱۳ کرسی اش به زنان تعلق نگرفته، ضمن اینکه در میان اعضای علی البدل شورای این شهر نیز نام زنی دیده نمی شود. ولی شش شهر کوچکتر این استان که ۷ و ۵ کرسی دارند، دو کرسی آن را به زنان اختصاص داده اند. شهر خوی و بوکان از ۷ کرسی، دو کرسی و شهرهای تکاب، نوشین، سردشت و چایپاره نیز از ۵ کرسی دو کرسی را به زنان واگذار کرده اند و ۴ شهر دیگر استان نیز هر کدام یک عضو زن دارند. البته در میان اعضای علی البدل تعدادی از شهرهای این استان نیز زنانی حضور دارند که برای ورود به صحن شورا باید منتظر تغییر و تحولات آتی باشند.

اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان آذربایجان غربی به این شرح است:

اسامی شهرهاتعداد کرسی هامردان شورازنان شورااسامی زنان راه یافته به شورای پنجم
۱ارومیه۱۱۱۱۰-
۲پیرانشهر۷۶۱نسرین قریشی
علی البدل: آسیه آریانفر
۳نقده۷۶۱لیلا حیدری چیانه
۴سلماس۷۷۰علی البدل: مهسا اصغری اروج کندی
۵میاندوآب۷۷۰-
۶خوی۷۵۲لیلا مکاری رنج دوست
زهره رجائیان
۷مهاباد۷۷۰-
۸بوکان۷۵۲شادی تردست
لیلا احمدی مقدم
۹اشنویه۵۵۰علی البدل: تروسکه مرادی
۱۰تکاب۵۳۲سمیه الماسی
توعه عینالو
۱۱ربط۵۵۰-
۱۲نازک علیا۵۵۰-
۱۳قره ضیاء الدین۵۵۰-
۱۴محمود آباد۵۵۰-
۱۵کشاورز۵۵۰-
۱۶شاهین دژ۵۵۰-
۱۷ماکو۵۵۰-
۱۸بازرگان۵۵۰-
۱۹آواجیق۵۵۰-
۲۰سیه چشمه۵۵۰-
۲۱سیمینه۵۵۰-
۲۲خلیفان۵۴۱بیانه عزیززاده
۲۳شوط۵۵۰-
۲۴مرگنلر۵۵۰-
۲۵محمدیار۵۵۰-
۲۶میرآباد۵۵۰-
۲۷تازه شهر۵۵۰-
۲۸باروق۵۵۰-
۲۹سیلوانه۵۵۰-
۳۰زرآباد۵۵۰-
۳۱قطور۵۵۰-
۳۲دیزج دیز۵۵۰علی البدل: نجیبه نقی لو
۳۳فیرورق۵۵۰علی البدل: اعظم فقیبی
و فاطمه سلیمان زاده
۳۴سرو۵۵۰-
۳۵پلدشت۵۵۰-
۳۶چهاربرج۵۵۰-
۳۷نوشین۵۳۲سکینه نوری
رقیه قاسمی
۳۸سردشت۵۳۲سمیه عباسی
ستاره فتاح پور
۳۹قوشچی۵۴۱الهام حاجی پور کشک سرایی
۴۰ایواوغلی۵۵۰-
۴۱گردکشانه۵۵۰اسرین نوزری
۴۲نالوس۵۵۰-
۴۳چایپاره۵۳۲بتول احمدی خانقاهی
رعنا ولی زاده
علی البدل: زیور صنعتی