درصحن- شوراها: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، آب استان تهران را آلوده و نگران کننده خوانده و خواستار جدی گرفتن بحران آلودگی آب توسط اعضای جدید شورا تهران شده است. ناصر مهردادی گفته: آلودگی آب مساله‌ای است که برخلاف آلودگی هوا توسط شهروندان رویت نمی‌شود ولی ما متوجه آن می‌شویم و جای نگرانی دارد.

دوره چهارم شوراها رو به پایان است و حدود یک ماه دیگر شورای پنجم رسما فعالیت خود را آغاز می کند. انتخاب شهردار آتی تهران، مهمترین دغدغه این روزهای منتخبان شوراهاست ولی هر شهری از شهرهای کشور با مشکلی حاد روبروست که باید مورد توجه قرار گیرد. ناصر مهردادی معتقد است آلودگی آب تهران، یکی از مهمترین مشکلاتی است که باید در اولویت کار شورای پنجم قرار گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تصریح کرده: که اداره تحت کنترل اش با اجرای طرح ضربتی پایش واحدهای صنعتی، برای کاهش آلودگی آب این استان تلاش کرده ولی اجرای صحیح و کامل این طرح نیازمند همراهی و همکاری اعضای شورای پنجم تهران است. او ابراز امیدواری کرده که منتخبان جدید شورای تهران، اهمیت این طرح را درک کنند. او حل مشکل آلودگی آب را مستلزم همکاری نزدیک و مستمر اداره محیط زیست و شورای شهر تهران دانسته است.