کمیسیون کشاورزی و بی تفاوتی نمایندگان در برابر بحران آب

درصحن: بحران آب و چالش های محیط زیستی، به رغم مشغول کردن ذهن بسیاری از شهروندان، هنوز نتوانسته است توجه سیاستمداران و نمایندگان مجلس را به خود جلب کند بطوریکه کمیسیون کشاورزی مجلس، بعنوان کمیسیونی که باید بصورت تخصصی روی موضوع آب و محیط زیست کار کند تا آخرین روزهای انتخاب کمیسیون نمایندگان راه یافته به مجلس دهم، متقاضی نداشت.

بسیاری از نمایندگان مجلس که با رای کشاورزان و دامداران به مجلس راه یافته بودند عضویت در هر کمیسیونی را به کمیسیون کشاورزی ترجیح می دادند تا در نهایت با ورود هیات رئیسه مجلس و از سرریز دیگر کمیسیون ها،‌ کمیسیون کشاورزی تشکیل شود. ۲۳ نماینده راه یافته به کمیسیون کشاورزی، زمانی به عضویت این کمیسیون در آمدند که گزینه دیگری پیش رویشان نبود.

از میان ۲۳ نماینده کمیسیون کشاورزی، ۱۲ نماینده با حمایت اصلاح طلبان، ۵ نفر با حمایت اصولگرایان و ۶ نفر بصورت مستقل به مجلس دهم راه یافتند ولی در انتخاب هیات رئیسه کمیسیون،‌ دست برتر را مستقل ها داشتند که توانستند شاعری را به ریاست و محمود زاده را به نایب رئیسی کمیسیون برگزینند. خبرگزاری ایلنا درگزارشی با عنوان کمیسیونی که هیچ کس آن را دوست نداشت، به بررسی انتخابات هیات رئیسه کمیسیون پرداخته و از حداقل رقابت برای نشستن بر کرسی ریاست این کمیسیون خبر می دهد. ایلنا از شمس الله شریعت نژاد و عبداله حاتمیان بعنوان کاندیداهای اصلاح طلب و احمد علی کیخا و علی محمد شاعری مستقل به عنوان کاندیداهای مطرح ریاست کمیسیون نام می برد و می نویسد اصولگرایان کاندیدایی برای این سمت ندارند. در نهایت اصلاح طلبان با وجود در اختیار داشتن ۱۲ کرسی یعنی اکثریت مطلق، رقابت را به مستقل ها واگذار می کنند و علی محمد شاعری با ۱۰ رای به ریاست و محمود زاده با ۱۵ رای به نایب رئیسی برگزیده می شود.

اعضای کمیسیون کشاورزی در سال اول مجلس دهم این افراد را برای عضویت در هیات رئیسه برگزیدند:

رئیس: علی محمد شاعری با ۱۰ رای

نایب رئیس: جلال محمود زاده با ۱۵ رای

نایب رئیس دوم: نظر افضلی با ۱۲ رای

دبیر اول: محمد باقر سعادت

دبیر دوم: علی بختیار

سخنگو: علی وقفچی

ترکیب هیات رئیسه کمیسیون در سال دوم اما تغییر اساسی کرد. اعضای فراکسیون امید که در سال اول رقابت را واگذار کرده بودند، در سال دوم با هماهنگی بیشتر کنترل هیات رئیسه را در دست گرفتند. در انتخابات هیات رئیسه کمیسیون در سال دوم این افراد برگزیده شدند:

رئیس:علی اکبری نماینده مردم بجنورد از فراکسیون امید

نایب رئیس اول:رضا کریمی نماینده مردم اردبیل از فراکسیون امید

نایب رئیس دوم: علی بختیاری نماینده مردم گلپایگان از فراکسیون امید

دبیر اول: جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد از فراکسیون مستقل ها

دبیر دوم: نظر افضلی نماینده مردم نهبندان و سربیشه از فراکسیون اصولگرایان

سخنگو: علی‌محمد شاعری نماینده مردم بهشهر و نکا از فراکسیون مستقل ها

بدین ترتیب علی محمد شاعری که در سال اول ریاست کمیسیون را در اختیار داشت در سال دوم به سخنگویی رسید تا به همراه پژمانفر رئیس سابق کمیسیون فرهنگی، دو رئیسی باشند که کرسی ریاست را در انتخابات هیات رئیسه کمیسیون ها در سال دوم از دست دادند.

در اجرای قانون آیین نامه داخلی مجلس، اعضای کمیسیون رای به تشکیل چهار کمیته کاری می دهند. کمیته های کاری کمیسیون کشاورزی به این شرح تشکیل می شوند:

  • کمیته آب
  • کمیته محیط زیست
  • کمیته کشاورزی و دام و طیور
  • کمیته ساماندهی مدیریت روستایی

اعضای کمیسیون و گرایش سیاسی آنها

نام حوزه انتخابیه فراکسیون سمت در کمیسیون
۱ جواد کاظم نسب اهواز امید
۲ محمد باقر سعادت دشتستان امید دبیر اول کمیسیون
۳ علی اکبری شیراز امید
۴ علی ابراهیمی شازند امید
۵ علی بختیار گلپایگان امید دبیر دوم کمیسیون
۶ علی اکبری بجنورد امید
۷ عبداله حاتمیان درگز امید
۸ رضا کریمی اردبیل امید
۹ حبیب اله نیکزادی پناه بم امید
۱۰ یوسف داودی سراب امید
۱۱ نورمحمد تربتی نژاد گرگان امید
۱۲ محمد صادق حسنی جوریانی رشت امید
۱۳ علی محمد شاعری بهشهر مستقل رئیس کمیسیون
۱۴ رازی نوری شوش اصولگرا
۱۵ عبدالغفور ایران نژاد چابهار اصولگرا
۱۶ عباس پاپی زاده دزفول اصولگرا
۱۷ علی وقفچی زنجان اصولگرا سخنگو
۱۸ نظر افضلی بیرجند اصولگرا نایب رئیس دوم
۱۹ علاالدین خادم سپیدان مستقل
۲۰ شمس اله شریعت نژاد تنکابن مستقل
۲۱ علی محمد مرادی قروه مستقل
۲۲ احمد کیخا زابل مستقل
۲۳ جلال محمودزاده مهاباد مستقل نایب رئیس اول

محدوده فعالیت کمیسیون

کمیسیون کشاورزى، آب و منابع طبیعى درمحدوده کشاورزى، منابع آب، دام و طیور، شیلات، محیط زیست و هواشناسى وظایف محوله را انجام می دهد. وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و منابع طبیعی، سازمان هواشناسی، و … از جمله مهمترین دستگاههای دولتی تحت نظارت کمیسیون کشاورزی هستند. بحران آب، چالش های محیط زیستی، خشکسالی و خرید و حفاظت از محصولات کشاورزی مهمترین موضوعات مطرح در کمیسیون کشاورزی مجلس است.