درصحن: عضویت سه چهره شاخص جبهه پایداری در کمیسیون امنیت ملی (ذوالنور، نقوی حسینی و کریمی قدوسی) به عنوان مخالفان جدی برجام، و انتصاب ذوالنور به ریاست کمیته هسته ای، می تواند تداوم بخش اعتراضات پایداری های مجلس نهم در مجلس دهم باشد، هرچند وجود ۸ عضو فراکسیون امید در این کمیسیون و برتری عددی نیروهای طرفدار برجام، مانع از سخت گیری اعضای این کمیسیون در مساله هسته ای باشد. انتخاب علاء الدین بروجردی رئیس پرسابقه کمیسیون امنیت ملی و ناکام ماندن تلاش های مجتبی ذوالنور برای تکیه بر کرسی ریاست این کمیسیون خود نشانگر این است که اعضای کمیسیون رویکرد متعادلی در حوزه مسایل امنیتی و سیاست خارجی خواهد داشت.

در مساله انتخاب رئیس کمیسیون،‌ تنها تلاش های پیدا و پنهان پایداری ها نبود که این مساله را به معما تبدیل کرده بود بلکه وجود نیروهایی همچون فلاحت پیشه،‌ کواکبیان و حتی کاظم جلالی،‌ مساله انتخاب رئیس را پیچیده کرده بود. ضمن اینکه شکست بروجردی در دور اول انتخابات در بروجرد و پیروزی ناپلونی در دور دوم می توانست مسبب تضعیف موقعیت اش در کمیسیون امنیت ملی باشد ولی نزدیکی اش به تیم هسته ای دولت، او را برای چندمین بار به ریاست کمیسیون امنیت ملی رساند.

مصطفی کواکبیان تنها رقیب رسمی بروجردی در روز انتخابات، هشت رای کسب کرد تا نشان دهد اعضای فراکسیون امید،‌ هیچکدام به بروجردی رای نداده اند و او با ده رای اصولگرایان و پنج رای از نمایندگان مستقل با ۱۵ رای ریاست رسیده است.

اعضای کمیسیون امنیت ملی، اعضای هیات رئیسه این کمیسیون در سال اول مجلس دهم را به این شرح برگزیدند: علاء الدین بروجردی به ریاست انتخاب شد. کمال دهقان و حسن بیگی نواب رئیس شدند و محمد جواد نوبندگانی و سید محسن علوی به دبیری کمیسیون رسیدند و سید حسین نقوی حسینی همچون دوره نهم،‌ سخنگویی کمیسیون امنیت ملی در مجلس دهم را عهده دار شد.

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون در سال دوم مجلس دهم نیز چندان دستخوش تغییرات نشد. علاء الدین بروجردی بار دیگر بعنوان رئیس برگزیده شد. کمال دهقان نیز در جایگاه نایب رئیس اول ابقاء شد اما حسن بیگی اصولگرا، کرسی نایب رئیس دوم را به محمد مهدی برومندی از فراکسیون مستقل ها واگذار کرد. نقوی حسینی همچون سال اول، سخنگو باقی ماند و محمد جواد نوبندگانی نیز در کرسی دبیر اول ابقاء شد. محسن علوی از فراکسیون امید و دبیر دوم کمیسیون، تغییر دوم هیات رئیسه بود. او جای خود را به ابراهیم رضایی از اعضای فراکسیون اصولگرایان داد تا ترکیب هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی در سال دوم بیشتر رنگ و بوی اصولگرایی به خود گیرد.

کمیته های تخصصی

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رای به تشکیل سه کمیته اصلی و ۴ کمیته فرعی دادند. براساس تصمیم اعضای کمیسیون کمیته های تخصصی به این شرح تشکی شدند:

کمیته های اصلی

۱- کمیته روابط خارجی

 • رئیس: صفاری نطنزی
 • نایب رئیس: نجفی
 • دبیر: هادی شوشتری
 • اعضاء: برزگر، حجت‌الاسلام ذوالنور، رحیمی، برومندی، شوشتری، فلاحت‌پیشه، نوریان، توکلی، نجفی، صفاری نطنزی و  گودرزی

۲- کمیته امنیت

 • رئیس: نانواکناری
 • نایب رئیس: علوی
 • دبیر: نقوی حسینی
 • اعضاء: بروجردی، جلالی، دهقانی فیروزآبادی، نقوی حسینی، علوی و  نانواکناری

۳- کمیته دفاعی

 • رئیس: نوریان
 • نایب رئیس: رضایی
 • دبیر: هاجر چنارانی
 • اعضاء: جاسمی، جمالی، چنارانی، حسن‌بیگی و ابراهیم رضایی

کمیته های فرعی:

۱- کمیته حقوق بشر

 • رئیس: هادی شوشتری
 • نایب رئیس: برومندی
 • دبیر: نقوی حسینی
 • اعضاء:برومندی، فیروزآبادی، شوشتری، صفاری نطنزی، علوی، فلاحت‌پیشه، کواکبیان، کریمی قدوسی  و اردشیر نوریان

۲- کمیته هسته ای

 • رئیس: مجتبی ذوالنور
 • نایب رئیس: گودرزی
 • دبیر: برومندی

بروجردی، برومندی، جاسمی، جلالی، جمالی، چنارانی، حسن‌بیگی، رضایی، شوشتری، صفاری نطنزی، حجت الاسلام ذوالنور، فلاحت‌پیشه، کریمی قدوسی، علوی، کواکبیان، نانواکناری و نوریان

۳- کمیته مطالبات ملی

۴- کمیته بسیج

گزارش های منتشر از کمیته های تخصصی کمیسیون امنیت ملی نشان می دهد که نمایندگان این کمیسیون به رغم تصویب تشکیل کمیته مطالبات ملی و بسیج ولی اقدامی عملی برای تشکیل این دو کمیته هنوز انجام نداده اند چون تاکنون نه اعضای آن مشخص شده و نه گزارشی از تشکیل این کمیته ها منتشر شده است.

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

نام حوزه انتخابیه فراکسیون سمت در کمیسیون
۱ علاء الدین بروجردی بروجرد اصولگرایان رئیس
۲ حسین نقوی حسینی ورامین اصولگرایان سخنگو
۳ مجتبی ذوالنور قم اصولگرایان رئیس کمیته هسته ای
۴ ولی الله نانوا کناری بابلسر اصولگرایان رئیس کمیته امنیت
۵ جواد کریمی قدوسی مشهد اصولگرایان
۶ مرتضی صفاری نظنزی نطنز اصولگرایان رئیس کمیته روابط خارجی
۷ محمد ابراهیم رضایی خمین اصولگرایان نایب رئیس کمیته دفاعی
۸ ابوالفضل حسن بیگی دامغان اصولگرایان نایب رئیس دوم
۹ محمد جواد جمالی نوبندگانی فسا اصولگرایان دبیر اول
۱۰ سید قاسم جاسمی کرمانشاه اصولگرایان
۱۱ علیرضا رحیمی تهران امید
۱۲ مصطفی کواکبیان تهران امید
۱۳ شهروز برزگر کلشانی سلماس امید
۱۴ علی نجفی خوشرودی بابل امید نایب رئیس کمیته روابط خارجی
۱۵ مسعود گودرزی ممسنی امید نایب رئیس کمیته هسته ای
۱۶ محسن علوی لامرد امید نایب رئیس کمیته امنیت

دبیر دوم هیات رئیسه

۱۷ هادی شوشتری قوچان امید رئیس کمیته حقوق بشر

دبیر کمیته روابط خارجی

۱۸ کمال دهقانی فیروزآبادی تفت امید نایب رئیس اول
۱۹ محمد مهدی برومندی مرودشت مستقل نایب رئیس کمیته حقوق بشر
۲۰ کاظم جلالی تهران مستقل
۲۱ هاجر چنارانی نیشابور مستقل دبیر کمیته دفاعی
۲۲ حشمت اله فلاحت پیشه اسلام آباد غرب مستقل
۲۳ اردشیر نوریان شهرکرد مستقل رئیس کمیته دفاعی

محدوده ماموریت کمیسیون

مطابق آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در محدوده سیاست و روابط خارجی، دفاع، اطلاعات و امنیت وظایف محوله را انجام می دهد. وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات،‌ وزارت دفاع، سازمان انرژی اتمی، نیروهای مسلح و نیروی انتظامی از جمله دستگاههای دولتی و نظامی تحت نظارت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است.

سید محسن علوی نماینده لامرد و عضو کمیسیون امنیت ملی که به دبیر هیات رئیسه کمیسیون نیز انتخاب شده، پسر حجت السلام محمود علوی وزیر اطلاعات دولت روحانی است. لذا نظارت بر کار پدر از جمله وظایف این عضو کمیسیون امنیت ملی است. حجت السلام محمود علوی وزیر اطلاعات در مجلس پنجم نماینده لامرد بود.