درصحن: برخلاف کمیسیون شوراها، فرهنگی و اصل نود که به اندازه کافی متقاضی عضویت ندارد،‌ کمیسیون صنایع از جمله کمیسیون های پرطرفدار مجلس است. ارتباط کاری مستقیم با بخش صنعت، معدن، تجارت و پتروشیمی، جذابیت این کمیسیون را برای نمایندگان،‌ خصوصا نمایندگان شهرستانی بالا برده است. نمایندگان برای بردن صنایع کوچک به شهرستانها و ایجاد اشتغال، علاقه زیادی به همکاری با وزارتخانه صنعت و معدن و سازمانهای تابعه دارند. از این رو کمیسیون صنایع از جمله کمیسیونهایی است که ورود به آن رقابتی است و بسیاری از علاقمندان به عضویت در این کمیسیون از ورود به آن باز می مانند.

 

رهبری کمیسیون

برتری عددی نمایندگان اصولگرا در کمیسیون صنایع،‌ سبب شد تا رهبری این کمیسیون در اختیار اصولگرایان قرار گیرد. عزیز اکبریان از اصولگرایان نزدیک به دولت،‌ با ۱۳ رای به ریاست کمیسیون رسید و دو اصولگرای دیگر بر کرسی نایب رئیسی تکیه زدند. اما سخنگویی کمیسیون به یک عضو فراکسیون امید رسید. سعید باستانی نماینده اصلاح طلب تربت حیدریه با جلب آراء هر ده عضو اصلاح طلب این کمیسیون، سخنگو شد.

هیات رئیسه کمیسیون برای سال اول دوره دهم به این شرح انتخاب شدند:

رئیس: عزیز اکبریان با ۱۳ رای

نایب رئیس اول: داریوش اسماعیلی با ۱۴ رای

نایب رئیس دوم: فریدون احمدی با ۹ رای

دبیر اول: جواد حسینی کیا با ۱۲ رای

دبیر دوم: حمیده زرآبادی با ۱۲ رای

سخنگو: سعید باستانی با ۱۰ رای

اعضای کمیسیون در انتخاب هیات رئیسه سال دوم مجلس دهم، رای به برکناری تنها زن عضو هیات رئیسه دادند. حمیده زرآبادی تنها زن عضو کمیسیون صنایع که در انتخابات سال اول به دبیری هیات رئیسه کمیسیون انتخاب شده بود در سال دوم جای خود را به رضا علیزاده از فراکسیون اصولگرایان داد تا هیات رئیسه کمیسیون کاملا مردانه شود. دیگر تغییر هیات رئیسه ، انتخاب رامین نورقلی پور از فراکسیون امید به جای داریوش اسماعیلی از فراکسیون اصولگرایان  بود.  با این تغییر کرسی نایب رئیسی کمیسیون به فراکسیون امید تعلق گرفت.

کمیته های فرعی کمیسیون صنایع

اعضای کمیسیون صنایع مطابق قانون آیین نامه داخلی مجلس رای به تشکیل ۵ کارگروه دادند تا بصورت تخصصی به بررسی طرح ها و لوایح بپردازند. کارگروهها یا کمیته های فرعی کمیسیون صنایع به این شرح تشکیل شد:

کارگروه پتروشیمی

رئیس: محمد عزیزی

اعضاء: فریدون احمدی، سعید باستانی، سیدجواد حسینی کیا، محمد عزیزی، حمید گرمابی

کارگروه معدن

رئیس: رضا علیزاده

اعضاء: داریوش اسماعیلی، علی اسدی کرم، رضا انصاری، رضا علیزاده، محمدحسین فرهنگی، محسن کوهکن

کارگروه صنعت

رئیس: ولی ملکی

اعضاء: عبدالله رضیان، رامین نورقلی پور، ولی ملکی، سیدمهدی مقدسی، محمدرضا نجفی

کارگروه ارتباطات

رئیس: رمضانعلی سبحانی فر

اعضاء: رمضانعلی سبحانی فر، حمیده زرآبادی، عزیز اکبریان

کارگروه فناوری های نو و هوا وفضا

رئیس: محمد رضا منصوری

اعضاء: غلام محمد زارعی، محمدرضا منصوری، حمیدرضا فولادگر

اعضای کمیسیون و گرایش سیاسی آنها

نام حوزه انتخابیه فراکسیون سمت در کمیسیون
۱ رامین نورقلی پور کردکوی امید  نایب رئیس اول کمیسیون در سال دوم
۲ محمد رضا نجفی تهران امید
۳ محمد رضا منصوری ساوه امید رئیس کارگروه فناوری های نو و هوا وفضا
۴ مهدی مقدسی اراک امید
۵ حمید گرمابی نیشابور امید
۶ رمضانعلی سبحانی فر سبزوار امید رئیس کارگروه ارتباطات
۷ حمیده زرآبادی قزوین امید دبیر دوم کمیسیون در سال اول
۸ عبداله رضیان قائم شهر امید
۹ سعید باستانی تربت حیدریه امید سخنگوی کمیسیون
۱۰ علی اسدی کرم شهر بابک امید
۱۱ عزیز اکبریان کرج اصولگرا رئیس کمیسیون
۱۲ محمد عزیزی ابهر اصولگرا رئیس کارگروه پتروشیمی
۱۳ محسن کوهکن لنجان اصولگرا
۱۴ ولی ملکی مشکین شهر اصولگرا رئیس کارگروه صنعت
۱۵ نادر قاضی پور ارومیه اصولگرا
۱۶ حمید رضا فولادگر اصفهان اصولگرا
۱۷ محمد حسین فرهنگی تبریز اصولگرا
۱۸ رضا علیزاده ورزقان اصولگرا رئیس کارگروه معدن و دبیر دوم هیات رئیسه در سال دوم
۱۹ جواد حسینی کیا سنقر و کلیایی اصولگرا دبیر اول کمیسیون
۲۰ رضا انصاری داراب اصولگرا
۲۱ داریوش اسماعیلی سروستان اصولگرا نایب رئیس اول کمیسیون در سال  اول
۲۲ فریدون احمدی زنجان اصولگرا نایب رئیس دوم کمیسیون
۲۳ غلام محمد زارعی بویر احمد مستقل

محدوده فعالیت کمیسیون

کمیسیون صنایع و معادن درمحدوده صنایع، پست، مخابرات، معادن، پتروشیمى، صنایع هوافضا و ارتباطات وظایف محوله را انجام می دهد. وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمانهای تابعه از جمله مهمترین دستگاههای دولتی تحت نظارت اعضای کمیسیون صنایع هستند.