درصحن- نورالدین پیرمو‌ذن-نماینده مجلس ششم و هفتم: در سال پایانى مجلس ششم قرار براین شد که مجلس از ساختمان قدیمی سنا  به ساختمان  جدید بهارستان منتقل شود. غالب نمایندگان  با توجه به فضاى ناامن أطراف ساختمان بهارستان و تهدیدهاى مکرر نمایندگان اصلاح طلب، با این انتقال مخالف بودند که بنابه اصرار هیات رئیسه، چند روزى جلسات مجلس ششم در بهارستان تشکیل و بعد به بهانه تکمیل نبودن تجهیزات آن مجدد به مجلس سنا برگشتیم.

آغاز به کار مجلس هفتم در ساختمان سنا صورت گرفت و بعد از شش ماه تصمیم به انتقال  به بهارستان گرفته شد که تا به امروز هم  جلسات مجلس و کمیسیون ها و نیز ملاقات نمایندگان با مراجعین در مجموعه همین ساختمان صورت می گیرد.

یک روز صبح زود که وارد مجلس شدم، یکی از کارپردازان مجلس که از جلسه هیات رئیسه بیرون آمده بود، نکته اى از شرح جلسه آن روز را (البته با خنده!) نقل کرد که حال بعد از حمله داعش به مجلس، ذکر آن خالی از لطف نیست. این عضو هیات رئیسه مجلس، ماجرا را اینگونه تشریح کرد: در جلسه مسوولان حراست و حفاظت  مجلس پیشنهاد استفاده از سگ هاى تربیت شده در مبادى ورودى مجلس را مطرح می کنند و توضیح می دهند که این سگ ها توان بالاى کشف مواد انفجارى و مواد مخدر را دارند، که با مخالفت شدید حداد عادل رییس مجلس روبرو می شوند.

مسوولان حراست و حفاظت که متوجه علت مخالفت آقای حداد می شوند أضافه می کنند که استفاده از این سگ ها فقط در درهای ورودی نمایندگان و مراجعین استفاده خواهد شد و شامل در بزرکً حیاط مجلس که مخصوص تردد رییس و نواب رییس هست نخواهد شد که این بار با مخالفت شدیدتر نائب اول مجلس آقای باهنر روبرو  می شوند .

به گفته این عضو هیات رئیسه مجلس هفتم، باهنر در این جلسه در بیان دلیل مخالفت خود با این طرح، می گوید: لباس هاى  من  معمولا تا ظهر بوى دود می دهند و سگ هم که رییس و نائب رییس نمی شناسد! اگر سگ ناگهان وارد صحن علنی مجلس شد و لباس مرا گرفت چه کسی جوابگو خواهد بود، فلذا لطفا سگ بی سگ!

شاید اگر استفاده از سگ های تربیت شده مورد تصویب قرار گرفته بود امروز ١٧ نفر از هم وطنان ما زنده بودند!