درصحن: کمتر از ۴ روز تا انتخابات شوراهای شهر و روستا زمان باقی است. مهلت اندک فعالیت‌های تبلیغاتی و تکثر کاندیداها در هر حوزه انتخاباتی مطمئنا تصمیم‌گیری را دشوارتر می‌کند اما شما می‌توانید با در نظر نگرفتن برخی معیارهای ساده اما تاثیر گذار انتخاب مسئولانه‌تری انجام دهید.

سعی کنید افراد وابسته به نهادهای نظامی و شبه نظامی همچون سپاه ارتش نیروی نظامی و بسیج را از لیست انتخابی خود حذف کنید، وابستگی کاندیداهای انتخابات شوراها به مراکز نظامی و شبهه نظامی می‌تواند تبعات بسیاری برای آینده شهر شما به همراه داشته باشد و پای نهادهای نظامی را به تصمیم‌گیری‌های شوراها باز کند.