درصحن: یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیش بینی کرده که با افزایش سه برابری یارانه ها، قیمت دلار به ۷۰۰۰ تومان و قیمت بنزین به لیتری ۴۵۰۰ تومان افزایش پیدا خواهد کرد. معصومه آقاپور علیشاهی گفته: بی ارزش شدن پول ملی یعنی مرگ اقتصاد بنابراین در ارائه طرح های اقتصادی باید کارشناسی شده صحبت کرد.

ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف، از زمان ورود به کمپین انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، وعده سه برابری کردن یارانه ها و افزایش تسهیلات مسکن و ازدواج  خبرداده اند. قالیباف علاوه بر وعده بر افزایش یارانه، وعده پرداخت کارانه را نیز سر داده است.

معصومه آقاپور علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این وعده ها را غیر عملی می داند و می گوید: «افزایش غیرمنطقی میزان یارانه های نقدی به تورم ۱۴۰درصدی در کشور منتهی می شود که به زیان اقتصاد است.»

او اضافه کرده: «باید توجه داشت قانون بودجه سال ۹۶ تصویب شده، بنابراین باید هر دولت جدیدی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری مستقر می شود، براساس منابع مالی مصوب در بودجه اقدامات خود را انجام می دهد و مجلس نیز در این رابطه نظارت خواهد داشت.»