درصحن-شوراها: اعتراض ۱۴ عضو شورای شهر تهران به سفرهای تبلیغاتی باقر قالیباف شهردار تهران بدون دریافت مرخصی از شورا، به ارائه تقاضای مرخصی قالیباف منجر شد. طبق قانون شهردار برای تعطیل کردن امور شهرداری و ترک شهر باید از شورا مرخصی دریافت کند. قالیباف بدون اخذ مرخصی در سفرهای استانی بود. امروز او از شورا تا پایان انتخابات تقاضای مرخصی کرد. شورای شهر تهران هنوز این تقاضا را بررسی نکرده است.

اعضای معترض شورای شهر تهران ضمن تاکید بر ضرورت سفرهای استانی کاندیداهای ریاست جمهوری بر تخلف قالیباف از قانون تاکید کرده و گفته اند شهردار بدون دریافت مرخصی نمی تواند به سفر برود ضمن اینکه معاونین شهرداری که در ستاد انتخاباتی قالیباف مشغول به کار شده اند باید از سمت خود در شهرداری استعفا دهند و نمی توانند بدون استعفا، قالیباف را در امر انتخابات یاری کنند.

معاون شهردار تهران، اعتراض اعضای شورای شهر را وارد ندانسته و گفته قالیباف با رئیس شورا هماهنگ عمل کرده همانطور که در سال‌های گذشته قالیباف با هماهنگی چمران، به مرخصی می‌رفته است.

پیش از این سفر شهردار مشهد به تهران، در روزی که زلزله آرامش شهر را به هم ریخته بود با اعتراض‌هایی در سطح شهر همراه شده بود. صولتی شهردار مشهد برای شرکت در نشست انتخاباتی جمنا و به نمایندگی از رئیسی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این نشست شرکت کرده بود.