درصحن-شهر من شورای من: تصادفات جاده‌اى در ایران سالانه جان تعداد زیادى از هموطنان را مى‌گیرد. در کنار عواملى مانند نا امنى خودروها و بى‌توجهى رانندگان، غیر استاندارد بودن جاده‌ها عامل مهم دیگرى است که باعث افزایش تصادفات جاده‌اى مى‌شود. نا امنى راه‌هاى ارتباطى به خصوص در مناطق روستایى و محروم کشور، خطرات جانى و مالى فراوانى را متوجه شهروندان مى‌کند. این مشکل در فصل زمستان و با شروع بارش برف، دوچندان مى‌شود و معمولا مسیرهاى دسترسى روستاها به مراکز استان‌ها با مشکل مواجه مى‌شود. در این گونه مواقع در صورت نیاز روستا به خدمات امدادى، خدمت رسانى عوامل امدادى نیز با مشکل مواجه مى‌شود. وجود مسیر عبور امن، حق شهروندان است. شما مى‌توانید از اعضاى شوراى شهر یا روستاى خود بخواهید در جهت ایجاد این مسیر امن و رفع مشکلات این چنینى اقدامات مؤثر و عملى داشته باشند.