درصحن-شوراها: رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراها، تراکم فروشی را نطفه فساد در شهرداری ها دانسته و خواستار اولویت بندی کارشناسی شده هزینه ها شده تا شهرداری ها مجبور به جبران کسر بودجه از محل فروش تراکم نشوند. محمودی شاه نشین گفته: باید شوراهایی انتخاب شوند که از مهارت های مورد نیاز مدیریت شهری برخوردار باشند تا مشکلات شهری حل خواهد شد.

به گفته محمودی شاه نشین، تحمیل نیروی انسانی به شهرداری ها و دخالت نابجا در امور اجرایی شهرداری، از جمله مشکلات اساسی در رابطه شورا و شهرداری است که این امر قابل پذیرش نیست. او اضافه کرده: در قانون اشاره شده که تصویب بودجه شهرداری‌ها، انجام معاملات کلان، تفریغ بودجه و نظارت بر عملکرد کمی و کیفی شهرداری‌ها بر عهده شوراها است و اگر شوراها به میزان اختیارات‌شان بر عملکرد شهرداری‌ها واقف باشند به طور قطع می‌توانند از بسیاری تخلفات احتمالی جلوگیری کنند.

انتخابات شورای پنجم روز ۲۹ اردیبهشت و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود