شهر من شورای من:  شوراى شهر شفیلد در شمال انگلستان براى خانواده هایى که کودک معلول دارند، کلاس هاى آموزشى برگزار مى کند. این کلاس ها رایگان است و علاوه بر خانواده ها، مربیان کودکان معلول نیز مى توانند در این کلاس ها شرکت کنند. به منظور دسترسى راحت، چند مرکز مختلف در سطح شهر شفیلد براى این منظور در نظر گرفته شده است. شورای شهر شما برای حل مشکلات معلولین چه راه‌کاری ارائه داده است؟‌ آیا امکاناتی برای خانواده‌های معلولان در نظر گرفته اند؟ از آنها بخواهید تا به این وظیفه خود عملکرده و به شما گزارش دهند زمان انتخابات بهترین زمان برای ارائه مطالبات شماست، این فرصت را از دست ندهید.