شهر من شورای من: شوراى شهر لستر در انگلیس، براى جلوگیرى از وقوع سیل در این شهر، توصیه هایى را به شهروندان ارائه داده است. این شورا با اشاره به اینکه ۳۰ هزار نفر از شهروندان این شهر با خطر بروز سیل مواجه هستند، یک مدل کامپیوترى از شهر و مناطقى را که احتمال طوفان و سیل در آنها وجود دارد، مشخص کرده است.در این مدل، به مردم این مناطق توصیه هایى شده و راهکارهایى براى جلوگیرى از بروز سیل یا در صورت وقوع، کنترل آن، ارائه کرده است که این مدل سالانه به روز مى شود. در بسیاری از شهرهای ایران مردم با حوادثی همچون وقوع سیلاب‌های فصلی و حتی رانش زمین مواجه می‌شوند و اکثر اوغات با غیر مترقبه نامیدن این حوادث مسئولان از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند در حالی می‌شود با پیش‌بینی‌های کارشناسانه  و پیش‌گیری‌های علمی، خسارات ناشی از این گونه حوادث طبیعی را به حداقل رساند. از شورای خود بخواهید تا در این زمینه اقدامات لازم را انجام داده و شما را در برابر حوادث ایمن کند.