شهر من شورای من: شوراى شهر کاونترى در غرب انگلستان با کاشت درخت در حاشیه جاده علاوه بر حفظ محیط زیست به کاهش تصادفات جاده اى کمک کرده است. در وب‌سایت شوراى شهر کاونترى، دلایل کاشت درخت در کنار جاده ها این گونه ذکر شده: -کاشت درخت در حاشیه جاده به توسعه امنیت جاده اى کمک مى کند. وجود درختان باعث مى شود که جاده باریک تر به نظر بیایید و رانندگان آهسته و با دقت بیشترى رانندگى کنند. -وجود درختان باعث کاهش استرس و خستگى راننده‌ها مى‌شود و موجب توجه بیشتر آنها به رانندگى مى‌شود. -کاشت درخت به موازات جاده، موجب مى‌شود فضاى مشخصى بین جاده و پیاده رو ایجاد شود و عابران در امنیت کامل رفت و آمد کنند. -گرچه ممکن است ریشه درختان باعث آسیب رساندن به سطح جاده شود اما باید توجه داشت که درختها با ایجاد سایه به حفظ جاده کمک مى کنند. خصوصا در مناطق گرمسیرى، درختان مانع تابش مستقیم نور خورشید به سطح آسفالت مى‌شوند و به این ترتیب به حفظ آن کمک مى‌کنند. تمام این موارد نشان‌دهنده اهمیت درختکاری اصولی در شهرها و مسیر‌های بین شهری است. کاری که برنامه ریزی و اجرای آن جزیی از وظایف شوراها و شهرداری‌هاست. از شورای شهر خود بخواهید به جای قطع درختان کهن‌سال، با کاشت درختان در حاشیه خیابان‌ها به افزایش امنیت شهری کمک کند.