شهرمن شورای من:‌ شوراى شهر پتربوروگ انگلیس، به منظور صرفه جویى در انرژى، به طور رایگان به شهروندان این شهر سیستم «صفحه خورشیدى» ارائه مى‌دهد. کسانى واجد شرایط نصب «صفحه خورشیدى» هستند که صاحب خانه باشند و فضاى مناسب براى قرار گرفتن این سیستم را در محل زندگى خود داشته باشند. جهت، اندازه و قابل دسترس بودن سقف ساختمان، اهمیت دارد. بر این اساس شوراى شهر قرارداد ٢٠ ساله‌اى با صاحب خانه مى‌بندد. طى این مدت صاحب‌خانه موظف به نگهدارى صحیح از این سیستم است. طبق برآورد شوراى شهر، نصب این سیستم سالانه ٢٠٠ پوند، صرفه اقتصادى در زمینه مصرف انرژى، براى صاحب‌خانه به همراه خواهد داشت. شما هم می‌توانید از شورای شهر خود بخواهید که با ارائه طرح‌هایی اینچنینی ضمن تشویق شهروندان به صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های زندگی به کاهش آلودگی‌های محیط زیست محیطی کمک کنند.