شهر من شورای من: شورای شهر منچستر برای حفظ پاکیزگی و سلامت شهر اطلاعات دقیقی را در تارنمای خود منتشر کرده است. مشکلات زیست محیطی در این تارنما در زمینه های صداهای مزاحم (مانند صدای ساختمان سازی یا خودروها)، حیوانات آلوده مانند موش ها، زباله و … رده بندی شده اند. شورای شهر حتی بخش‌هایی را سازماندهی کرده که شهروندان برای رفع مزاحمت حشرات یا موش‌ها می‌توانند با آن تماس بگیرند. نمونه دیگر مربوط به آلوده شدن آب است. شورای شهر دقیقا مشخص کرده رفع آلودگی آب آشامیدنی به چه نهاد و برطرف کردن آلودگی آب در محیط‌های باز مانند کانال‌ها به چه نهادی مربوط می‌شود و از شهروندان خواسته در صورت مشاهده هرنوع آلودگی در آب با نهاد مربوطه تماس بگیرند. آیا شما نیز در شهر خود با مشکلات زیست محیطی سروکار دارید؟ از شورای شهر خود بخواهید برای رفع آلودگی‌های زیست محیطی سریعا اقدام کند.