شهر من شورای من: در بعضی از ایستگاه‌های مترو چین دستگاهی قرار داده شده که در ازای دریافت بطری پلاستیکی کارت مسافران را شارژ می‌کند. این دستگاه به ازای هر بطری ارائه شده مبلغی به کارت فرد واریز می‌کند که در حمل و نقل‌های درون شهری از آن استفاده می‌شود این دستگاه «دستگاه معامله معکوس» نام دارد. به تازگی در اصفهان تعداد محدودی از این دستگاه‌ها نصب شده است اما مطمئنا تا زمانی که استفاده از چنین روش‌هایی فراگیر نشود نمی‌توان منتظر تغییر چشم‌گیری در فرایند بازیافت زباله‌ها بود. از شورای شهر خود بخواهید از روش‌های آزموده شده و موثر به جای روش های کلاسیک و پرهزینه برای حفاظت از محیط زیست و مدیریت شهر استفاده کنند.