درصحن-شوراها: مطابق قانون انتخابات شوراها، کاندیداها مکلف اند هنگام ثبت نام و اعلام کاندیداتوری، گواهی عدم سوء پیشینه خود را ارائه دهند. از آنجا که ثبت نام انتخابات شوراها از روز ۳۰ اسفند شروع می شود، کاندیداها اگر قبل از موعد ثبت نام، گواهی عدم سوء پیشینه را دریافت نکرده باشند به دلیل تعطیلات نوروزی ممکن است با مشکل ثبت نام و محروم شدن از حق کاندیداتوری مواجه شوند. اعتبار گواهی نامه عدم سوء پیشینه ۳ ماه است لذا تا فرصت باقی است باید برای این مهم اقدام کرد.
محمودی شاه نشین رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراها در این خصوص گفته: قانون صراحت دارد که نامزدهای انتخابات شوراها باید گواهی عدم سوء پیشینه‌ای را ارائه دهند که بیش از ۳ ماه از زمان صدور آن نگذشته باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه ثبت نام انتخابات شوراها از ۳۰ اسفند آغاز می‌شود، داوطلبان از هم اکنون می‌توانند برای دریافت سوءپیشینه اقدام کنند.

براساس تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها ارائه گواهی عدم سوءپیشینه از سوی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در هنگام ثبت نام الزامی است. لذا در راستای سهولت در فرایند ثبت نام، داوطلبان از هم اکنون می توانند جهت دریافت گواهی مذکور به دفاتر پلیس + ۱۰ در سراسر کشور مراجعه نمایند.