شهر من شورای من: در برخى وسایل نقلیه عمومى، فرستنده و گیرنده‌هاى مخصوصى تعبیه شده که به مسافران این امکان را مى‌دهد که با ارسال پیام صوتى به راننده خبر دهند که یک فرد نابینا قصد ورود دارد.با این مکانیزم فرد نابینا در شرایط امنى به مترو یا اتوبوس وارد مى‌شود. حفظ امنیت مردم در شهر به خصوص آن دسته از مردم که معلول یا کم توان هستند یکی از مهمترین وظایف شهرداری‌هاست.