شهر من شورای من: در اغلب شهرهاى اروپایى فرهنگ استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه جا افتاده است. امروزه در بسیاری از شهر‌ها ایستگاه‌هاى متعددى براى عرضه «دوچرخه‌هاى اشتراکى» موجود است. شما می‌توانید در یک نقطه از شهر دوچرخه را تحویل گرفته و در نقطه‌اى دیگر از شهر آن را تحویل دهید. کرایه این دوچرخه‌ها معمولا در نیم ساعت تا ۴۵ دقیقه اول، رایگان یا بسیار ارزان است. وجود خطوط مستقل براى دوچرخه سوارى که معمولا در حاشیه خیابان‌ها کشیده شده، فضاى امنى را براى دوچرخه سوران ایجاد کرده است. ایده‌هایی از این دست می‌توانند از بارترافیک خیابان‌ها کاسته، آلودگی‌ هوا را کاهش داده و به سلامت شهروندان کمک کنند. جدای از آن، ارائه چنین خدماتی موجب اشتغال زایی در شهر‌ها نیز می‌شود. شما می‌توانید مطالباتی از این نوع را از شورای شهر خود داشته باشید.