شهر من شورای من: تجهیز ایستگاههاى مترو به آسانسور و رفع موانعى که باعث بروز مشکل در سر راه عبور معلولان مى‌شود یکی از اولویت‌های شهرداری‌ها و شوراها در سراسر دنیاست. شاید تا یک دهه پیش آسانسورها و بالابرها در متروها کمتر مورد استفاده قرار می‌گرفتند اما امروزه در بسیاری از نقاط دنیا ایستگاه‌هاى قدیمى بازسازى شده‌اند و به آسانسورهاى مخصوص معلولین مجهز شده اند.