شهرمن شورای من: شورای شهر دوبلین تاکید زیادی دارد که هیچگونه تبعیضی نباید برای کارمندان همجنسگرایش در محیط کار وجود داشته باشد. شورای شهر دوبلین اعلام کرده که به تفاوت های موجود میان کارمندان احترام می گذارد و مایل است در محیط کار هیچکس حس نکند که به کنار رانده شده است. شورا تاکید کرده که “تنوع” یکی از اصول در این شورا است و موضوع مهم این است که در محیط کار دارای فضایی پربار و ثمردهنده باشیم. در شورای شهر دوبلین یک شبکه برای پشتیبانی از حقوق کارمندان همجنسگرا ایجاد شده است. این کاملا در نقطه مقابل اتفاقاتی است که در ایران برای اقلیت‌های جنسیتی و دگرباش‌ها رخ می‌دهد. جامعه در بسیاری از مواقع و از روی باورهای غلط و تحت تاثیر پروپاگاندای حکومتی نمی‌تواند وظیفه خود را در دفاع از حقوق اقلیت ها انجام دهد. در دنیای امروز این شوراها هستند که می‌توانند نقشی بسزا در بهبود شرایط زندگی اقلیت‌ها ایفا کنند.