درصحن- شهر من، شورای من: یکی از مهم‌ترین وظایف شوراها در هر شهری فراهم آوردن امکانات مناسب و ارتقاع کیفیت زندگی معلولین و افراد کم توان است. در یک نمونه، شورای شهر نیویورک از خانواده‌ها خواسته است که در صورت تمایل، افراد کم توان خانواده را در سامانه پلیس شهر ثبت نام کنند. انگیزه این پیشنهاد در پی مرگ یک نوجوان کم توان چهارده ساله صورت گرفت. این نوجوان که مبتلا به اوتیسم بود در راه نزدیک به مدرسه اش سقوط کرده بود و هیچکس نشانی از او نیافته بود. شورای شهر به خانواده ها پیشنهاد کرده که اعضای کم توان خود را مجهز به سیستم ردیاب (جی. پی اس) کنند تا از بروز رویدادهای مشابه پیشگیری شود. آیا شورای شهر شما تا به امروز برای این افراد کاری انجام داده است؟ شما به عنوان یک شهروند یا حتی یک کاندیدای احتمالی شوراها می‌توانید این مطالبه را در دستور کار خود قرار دهید. شوراها باید شهر را به مکانی امن برای زندگی جمعی ما تبدیل کنند