درصحن-شوراها: گزارش شهردار تهران در خصوص حادثه پلاسکو، حاشیه هایی در صحن مجلس ایجاد کرد. جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت قالیباف را دروغگو خواند و گفت: وزیر کشور در کمیسیون عمران گفته که آتش نشانی دیر به صحنه رسیده است و وقتی هم که آمده چون ابزار کافی نداشته برای تهیه تجهیزات به مقر خود برگشته و با ۱۵ دقیقه تاخیر در صحنه حاضر شده است. حال آنکه امروز قالیباف مدعی است آتش نشانی ظرف دو دقیقه خود را به حادثه رسانده است. معلوم نیست کدام دروغگو هستند شهردار یا وزیر کشور؟

نماینده مردم رشت در مجلس همچنین در جمع خبرنگاران گفته: یک گزارش محلی و ابتدایی ارائه شد و مهمتر این بود که شهردار حتی یک بار از مردم عذرخواهی نکرد. ما به هیچ وجه متوجه گزارش شهرداری نشدیم. قالیباف امروز حرف های ضد و نقیض زد و از پاسخگویی طفره رفت. برای نمایندگان فیلم پخش کرد و این درحالی است که ما فیلم هایی به مراتب بهتر از این داریم و درنهایت هیچ توضیح دقیقی ارائه نداد.

تلاش حامیان قالیباف در صحن علنی برای حمایت از شهرداری تهران در حادثه پلاسکو شائبه دریافت حکم مشاوره شهردار توسط چند نماینده مجلس را ایجاد کرد. جعفرزاده ایمن آبادی در این خصوص گفته: متاسفانه امروز شنیدم که برخی نمایندگان از شهرداری  به عنوان مشاور حکم دارند که درصورت حقانیت این مسئله باید با آن برخورد شود. قطعا این موضوع را بررسی خواهم کرد چراکه درست نیست کسی که نماینده مردم است، از شهرداری به عنوان مشاور حکم بگیرد و این کاری زشت و سخیف است.