درصحن: نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران از موافقت وزیر کار برای عودت لایحه اصلاح قانون کار به دولت خبرداده و گفته علی ربیعی وزیر کار پس از جلسه ای که در دفتر کارش در وزارت کار برگزار شد، قبول کرد که به خواست کارگران تن داده و این لایحه را از مجلس پس بگیرد. لایحه اصلاح قانون کار مدتهاست در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است. تشکل های صنفی کارگران مهمترین مخالفان این لایحه هستند.

پیش از این رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در واکنش به اعتراض تشکل های کارگری به لایحه اصلاح قانون کار، گفته بود مجلس مکلف به رسیدگی است و تنها با تقاضای دولت می تواند رسیدگی را متوقف کند. هنوز خبر رسمی مبنی بر بازپس گیری لایحه از سوی دولت و مجلس اعلام نشده است.

ابوالفضل فتح الهی نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در خصوص جلسه سه جانبه برگزار شده در دفتر وزیر کار گفته:

لایحه قانون کار با پیگیری های مستمر گروه های کارگری بالاخره با درخواست مستقیم وزیر کار از مجلس و کمیسیون اجتماعی به دولت عودت خواهد شد.

وی ادامه داد: مقرر شد این لایحه  پس از اینکه به صورت قانونی و به صورت سه جانبه دولت، کارگران و کارفرمایان و مطابق قانون بررسی و تهیه شد از طریق دولت به مجلس ارسال شود.

در تجمع بزرگ کارگران که در آبان ماه مقابل مجلس علیه این لایحه برگزار شد، علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و نماینده تهران، اصلاحات مدنظر دولت را در راستای حمایت کارفرمایان و ایجاد شرایط قانونی برای اخراج کارگران عنوان کرده بود.