درصحن: محمد جواد جمالی عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان می‌گوید پرونده محمود صادقی به دادگاه ارسال شده اما این هیات شکایت‌های حسین فریدون از کریمی قدوسی را وارد ندانسته و صحبت‌های این نماینده تندرو مجلس را در حیطه وظایف نمایندگی می‌داند. کریمی قدوسی به تازگی نیز در سخنانی جنجالی اظهاراتی را به وزیر امور خارجه کشور نسبت داد که بسیاری آن را گزارشی غیر واقعی از یک جلسه محرمانه در مجلس دانستند.

به نظر می‌‌رسد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان روزهای پرکاری را می‌گذراند چرا که علاوه بر دو مورد صادقی و کریمی قدوسی،  شکایت‌هایی علیه برخی نمایندگان همچون ساداتی نژاد، مرادی، محمودی شاه نشین، ابوالفضل حسن بیگی، کمال دهقانی فیروزآبادی نیز مطرح شده و روز به روز بر تعداد این شکایات افزوده می‌شود.