درصحن: به دنبال بالا گرفتن انتقادات از شهردارى تهران در زمینه خدمات رسانى به شهروندان در روزهاى برفى، یک مقام شهردارى در اظهاراتی طلب‌کارانه براى رفع مشکل، شهروندان را به ایفاى وظایف شهروندى، فراخواند. خادمى نماینده حوزه خدمات شهرى شهردارى تهران گفت: نمى توان گفت شهردارى باید تمام کارها را انجام دهد، شهروندان هم باید به وظایف شهروندى خود توجه داشته و آن را ادا کنند. این مقام شهردارى از مردم خواست در روز برفى کمتر از خودروهاى شخصى استفاده کنند و یا آن را تجهیز کنند.

این در حالی است که شهرداری تهران در روزهای گذشته از انجام حداقل وظایف خود در پاک سازی به موقع معابر و خیابان های شهر تهران کوتاهی کرده که این امر موجب بروز حوادث مختلفی در سطح شهر شده است. از سوی دیگر دعوت مردم به استفاده از سرویس های حمل و نقل عمومی زمانی منطقی به نظر می‌رسد که ناوگان حمل و نقل عمومی شهری توانایی ارائه خدمات به شهروندان را داشته باشد امری که مدت‌هاست شهرداری تهران در پرداختن به آن ناکام بوده است. در چنین شرایطی عذرخواهی حداقل انتظاری است که می‌توان از مدیران شهری داشت.