درصحن: افشای فساد میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان و انتظار معلمان برای شنیدن اظهارات شفاف حسن روحانی، رئیس جمهور و  دانش اشتیانی کاندیدای وزارت آموزش و پرورش، حساسیت جلسه رای اعتماد وزرای پیشنهادی را دو چندان کرده است. معلمان امروز گوش به رادیو مجلس در انتظار شنیدن پاسخ های شفاف حسن روحانی در خصوص دلایل این رویداد و اقدامات دولت برای استرداد سرمایه آنها هستند. پاسخ هایی که قطعا در رای معلمان در انتخابات آتی ریاست جمهوری اثر گذار است.
یک روز قبل از سخنرانی حسن روحانی در صحن علنی مجلس یک عضو کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان اطلاعات مهمی از اختلاس صورت گرفته منتشر کرده است.علی ادیانی نماینده قائمشهر با بیان اینکه متأسفانه گزارش‌هایی مبنی بر سوء‌استفاده ۸ هزار میلیارد تومانی دریافت کردیم، به خبرگزاری فارس گفته: ۷۰ درصد مجموع پول صندوق ذخیره فرهنگیان در اختیار کمتر از هفت نفر است و اداره صندوق ذخیره، مجموعه شرکت‌ها و مؤسسات مالی زیرپوشش این صندوق، اغلب به شکل رانتی، خانوادگی و فامیلی اداره شده است. ادیانی اضافه کرده: سرمایه این صندوق پول فرهنگیانی است که عضو آن هستند و سوء مدیریت، حیف میل اموال و نقدینگی‌ها و مجموعه تسهیلات و اعتبارات منقول و غیرمنقول در اداره این صندوق جای تأسف دارد. وی با بیان اینکه بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از موجودی صندوق ذخیره فرهنگیان فقط در اختیار پنج نفر قرار داشت، تصریح کرد: این موضوع به منزله نهایت سوء‌تدبیر و تاراج مجموعه فرهنگیان در این صندوق تلقی می‌شود.