درصحن شوراها: رییس ستاد برگزاری مراسم اربعین در شهرداری تهران از اعزام ۲۱۰۰ نیروی شهرداری تهران به نجف و کربلا برای نظافت این اماکن خبر داده است. این درحالی است که کلان شهر تهران در شرایط عادی نیز با کمبود نیروهای خدماتی مواجه است. در چنین شرایطی باید از اعضای شورای شهر تهران پرسید چرا و با کدام مجوز و مصوبه بودجه شهرداری تهران می بایست هزینه نظافت در شهرهایی در کشورهای همسایه شود؟