درصحن-شوراها: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هفته آینده اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها را برمی گزینند تا اولین گام مهم انتخابات ۹۶ برداشته شود. نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس شورای اسلامی است. نمایندگان مجلس ۵ نماینده از میان ۱۰ کاندیدای معرفی شده توسط دو کمیسیون شوراها و کمیسیون اصل نود را برای عضویت در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها بر می گزینند.

 محمدجواد کولیوند نماینده مردم کرج، امیر خجسته نماینده مردم همدان، اصغر سلیمی نماینده مردم سمیرم، حسین مقصودی نماینده مردم سبزوار، پروانه مافی نماینده مردم تهران و قاسم میرزایی‌نکو نماینده مردم دماوند منتخبان کمیسیون شوراها برای عضویت در این هیات هستند.

همچنین محمود بهمنی، بهرام پارسایی، مجتبی ذوالنور و فرهاد تجری به عنوان ۴ نماینده معرفی شونده از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای عضویت در هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا معرفی شده اند.