درصحن: اظهارات احمد جنتی مبنی بر ضرورت تداوم نظارت بر نمایندگان در طول دوران نمایندگی و اخراج آنها از مجلس در صورت زایل شدن شرایط نمایندگی، با واکنش محمود صادقی نماینده تهران در صحن علنی مجلس مواجه شد. صادقی این اظهار نظر را غیرقانونی و نتیجه کوتاه آمدن مجلس در خصوص مصوبات خود دانست و گفت: در کلیه مواردی که ما نظر شورای نگهبان را تمکین می کنیم در واقع داریم از حق قانونی مجلس عدول می کنیم و این خلاف قانون اساسی است و نتیجه این می شود که برخلاف موازین حقوقی، باید شاهد تقاضای اعضای شورای نگهبان مبنی بر استمرار نظارت این شورا بر نمایندگان در طول نمایندگی باشیم. علی لاریجانی که رئیس مجلس در پاسخ مجلس را به ایستادگی دعوت کرد و گفت: آنجا که فکر می کنید عدول است، ایستادگی کنید و عدول نکنید.
در پی ابلاغ سیاست های کلان انتخابات از سوی رهبر ایران، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان خواستار اصلاح قانون انتخابات برای رسمیت بخشیدن به استمرار نظارت این شورا بر نمایندگان در طول دوران نمایندگی شد.