در صحن: نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان رای به تبعیض دینی به نفع مسلمانان دادند و مقرر کردند مجوز  تاسیس مراکز آموزشی تنها به کسانی داده می شود که «ایمان به دین مبین اسلام» داشته باشند. نمایندگان همچنین مقرر کردند اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی در صورتی می توانند مرکز آموزشی داشته باشند که تنها از دانش آموزان اقلیت های دینی ثبت نام کنند. با مصوبه امروز بهائیان کماکان از حق آموزش محروم اند چراکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهائیت را به رسمیت نشناخته است.
رای به تبعیض دینی در جریان تصویب لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی اعاده شده از شورای نگهبان صورت گرفت. در ماده  ۸ این لایحه آمده است که متقاضیان تاسیس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی باید واجد شرایطی باشند که بر این اساس «ایمان به دین مبین اسلام» به این ماده اضافه شد.
همچنین براساس تبصره ۲ ماده ۸ لایحه مذکور موسسان اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که متجاهر به نقض احکام اسلامی در انظار عمومی نباشند و توسط مراجع رسمی خود که تابع و مقیم ایران هستند یا نمایندگان مورد تایید ایشان به وزارت آموزش و پرورش معرفی می‌شوند. براساس تبصره الحاقی این ماده، مدارس اقلیت‌های دینی فقط مجاز به ثبت نام از دانش‌آموزان اقلیت‌های دینی هستند.