درصحن: همزمان با مطرح شدن خبر تلاش جمعی از نمایندگان برای تهیه طرح تحقیق و تفحص از بذل و بخشش های شهرداری تهران، یک نماینده  در صحن علنی از تلاش شهرداری برای تطمیع نمایندگان خبر داد و اعلام کرد شهرداری تهران تلاش کرده کارت ۵۰۰ هزار تومانی تسهیلات ورزشی را به نمایندگان مجلس اهدا کند که نمایندگان از پذیرش آن خودداری کرده اند. رحیمی این اقدام را مغایر قانون اساسی و خلاف شان مجلس دانسته و از هیات رئیسه خواسته نسبت به این اقدام واکنش نشان دهد. علی مطهری نایب رئیس مجلس که اداره جلسه را برعهده داشت از این موضوع اظهار بی اطلاعی کرد و قول داد تا جلسه روز یکشنبه موضوع بررسی و نتیجه به نمایندگان اعلام شود.