درصحن: رئیس فراکسیون امید مجلس دهم نسبت به حکمفرمایی فضای امنیتی بر جامعه هنری کشور به شدت انتقاد کرده و خواستار پرهیز از توهین به هنرمندان کشور در رسانه ها شده است. عارف در دیدار با جمعی از هنرمندان گفته صدا و سیما نتوانسته به نیازهای مخاطبین خصوصا جوانان پاسخ دهد از این رو شبکه های برون مرزی در میان خانواده ها اشاعه یافته است. او از هنرمندان خواسته تا با ارائه طرح ها اثرگذار به مجلس، فراکسیون امید را در اصلاح قوانین مربوط به حوزه مسایل هنری و اجتماعی یاری کنند.

پیش از سخنان دکتر عارف، خانم فرشته طائرپور و آقایان مازیار میری، غلامرضا موسوئ، علیرضا داوودنژاد، محمد بزرگنیا و شاهسواری به طرح مسائل و مشکلات جامعه سینمایی کشور پرداخته و از رئیس فراکسیون امید خواستند نمایندگان مجلس برای کمک به اهالی هنر بویژه صنعت سینما تلاش بیشتری انجام دهند