روزنامه اعتماد: ساعات پایانی صحن علنی مجلس در روز گذشته در حالی درگیر بررسی فوریت طرحی درباره فیش‌های حقوقی بود که این نخستین گام عملی مجلس درباره حقوق‌های نامتعارف محسوب می‌شود. روز گذشته بررسی دو فوریت طرح «شفاف‌سازی حقوق مدیران و استرداد دریافتی‌های مازاد» در دستور کار مجلس قرار گرفت و علی مطهری، نایب‌رییس دوم از طراحان این طرح خواست تا با یک فوریتی شدن آن موافقت کنند؛ موضوعی که البته با واکنش طراحان طرح و موافقان پیشنهاد علی مطهری همراه شد و ساعات پایانی جلسه دیروز را با حاشیه‌هایی همراه کرد. تا جایی که علی مطهری چندین بار دستور قطع میکروفن نمایندگان را داد. اول محمد دهقان، نماینده تهران به عنوان طراح این طرح در دفاع از دوفوریتی بودن آن سخن گفت. جان کلام او این بود که فیش‌های حقوقی نجومی به سرمایه اجتماعی نظام آسیب زد و حالا نیاز است که مجلس برای جبران آن گامی بردارد.
پس از او اما غلامرضا کاتب به عنوان مخالف دوفوریتی بودن این طرح سخن گفت و استدلال اصلی او این بود که با توجه به ابهاماتی که در بحث قوانین خاص وجود دارد، ما نمی‌توانیم در ۴٨ ساعت این قوانین خاص را منسوخ کنیم. این اظهارات کاتب با واکنش مطهری همراه شد که سخنان او را در مخالفت با فوریت نمی‌دانست. اما بعد از کاتب نوبت به نقوی‌حسینی، نماینده ورامین رسید تا به عنوان موافق با دو فوریت این طرح دلایلش را بگوید. استدلال او هم این بود که در موضوع پرداخت‌های نامتعارف همگان انتظار دارند مجلس واکنش فوری نشان دهد. اما پس از سخنان نقوی‌حسینی، دهقان برای صرف نظر کردن از دوفوریتی شدن این طرح ابراز تمایل کرد که در همین هنگام مطهری گفت: تشکر! ظاهرا خود آقای دهقان هم موافقت کردند که به شکل یک فوریتی این طرح بررسی شود، ‌بنابراین موافق و مخالف دوم حرف نمی‌زنند. اما این اظهارات مطهری کافی بود تا سر و صدای چند نماینده بلند شود. بعد هم مطهری در واکنش گفت: خب ظاهرا با یک فوریت موافقت نکردند. پس از این نوبت به یوسف‌ن‍ژاد، نماینده ساری رسید، تا به عنوان مخالف دو فوریتی شدن این طرح سخن بگوید. او گفت «به نظر می‌رسد چون مجلس و دولت وارد این میدان شدند، باید ادامه کار با توجه به مشاوره کارشناسان باشد. وقتی با فوریت بررسی می‌کنیم، کیفیت را فدای سرعت می‌کنیم، حتما باید یک قانون تصویب کنیم که همه زوایا را ببینند. تمام لوایح دو فوریتی را ببینند همه اصلاحیه خورده‌اند.»
اما بعد از اوعلی ادیانی، نماینده قائم‌شهر به عنوان موافق دیگر دو فوریت این طرح همان استدلال موافقان قبلی را مطرح کرده و گفت: هیچ فوریتی مهم‌تر از افکار عمومی و رفع خاطر آزرده آنها نیست. پس از موافقان و مخالفان نوبت به اخطار نمایندگان در رابطه با این موضوع رسید.
جالب اینکه مطهری دوبار وقتی خواست دلخوش، نماینده صومعه‌سرا را مخاطب خودش قرار دهد، به اشتباه او را «خوش دل» خطاب کرد و بعد هم گفت ببخشید منظور من دلخوش بود. دلخوش هم در اخطار خود گفت: چرا با افکار عمومی بازی می‌کنید، مدام گفته‌اید که پرونده‌ها در کمیسیون بررسی می‌شود اما این‌گونه نیست، ‌قانون خدمات مدیریت کشوری پیچیده است. دلخوش در حال بیان ادامه جملاتش بود که مطهری میکروفن او را به دلیل اینکه اخطارش مرتبط با دستور نبود، قطع کرد. موضوع بی‌ارتباط بودن اخطارها و قطع میکروفن توسط مطهری برای زهرا سعیدی و حسن نوروزی دیگر نمایندگان مجلس هم تکرار شد. هرچه بود بعد از شنیدن نظرات طراح موافقان و مخالفان دو فوریتی بودن طرح شفافیت مدیران و استرداد دریافتی‌های مازاد این طرح به رای گذاشته شد که با ۸۸ رای موافق و ۱۲۵ رای مخالف و سه رای ممتنع از جمع ٢۴٠ نماینده حاضر در صحن، مجلس با بررسی این طرح به صورت دو فوریت مخالفت کرد اما یک فوریت
آن رای آورد.