درصحن: کمیسیون امنیت ملی با تشکیل کمیته هسته ای،‌ فعالیت های مرتبط با برجام را رصد و هر شش ماه گزارش خواهد داد. سخنگوی این کمیسیون با بیان این مطلب گفته این تکلیفی است که مجلس نهم بر عهده کمیسیون امنیت ملی گذاشت تا بر اجرای برجام نظارت کند. نقوی همچنین خبر داده که سفر به سوریه اولویت اول اعضای کمیسیون است تا نشان دهند مجلس همچنان بر حمایت از محور مقاومت استوار است.
علاء الدین بروجردی که بار دیگر به ریاست کمیسیون امنیت ملی برگزیده شد از حامیان برجام و از نزدیکان دولت روحانی به شمار می آید. هنوز زمان سفر اعضای این کمیسیون به سوریه اعلام نشده است.