درصحن: ۲۳۰ نماینده مجلس دهم با امضای طرح بانکداری اسلامی، رسما فعالیت قانونگذاری بعنوان اصلی ترین وظیفه نمایندگی را آغاز کردند. حسین زاده بحرینی با اعلام این خبر گفته، مجلس انتظار دارد دولت سریعتر لایحه بانکداری اسلامی را به مجلس ارائه کند تا با تلفیق طرح نمایندگان و لایحه دولت،‌ قانون جامعی به منظور اصلاح نظام بانکی به تصویب برسد. نمایندگان از شروع مجلس دهم تاکنون درگیر بررسی اعتبارنامه ها و تعیین اعضای کمیسیون ها بودند. آنها با تشکیل کمیسیون های تخصصی، رسما وارد فعالیت های قانونی و نظارتی شدند.
طرح بانکداری اسلامی سالهاست در مجلس شورای اسلامی مطرح و بارها از سوی مراجع دینی مورد تاکید قرار گرفته ولی تاکنون فرمولی که بتوان متخصصین نظام بانکی و مراجع دینی را راضی کند و اجرایی باشد پیدا نشده است. علاوه بر طرح بانکداری اسلامی، جمع دیگری از نمایندگان نیز با طراحی طرح تعیین سقف حقوق و مزایای مدیران دولتی در پی قانونمند کردن حقوق و پاداش مدیران هستند. هر دو طرح مطرح از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس مطرح شده است.