در صحن: مجلس نهم در آخرین روزهای کاری خود معافیت های جدیدی به قانون سربازی افزود ولی این طرح با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد و به مجلس بازگشت. براساس مصوبه نمایندگان درصد جانبازی پدران برای بهرمندی فرزندشان از معافیت سربازی از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد و طول دوران اسارت یا رزمندگی برای معافیت یک فرزند از ۲۴ و ۳۰ ماه به ۱۲ ماه کاهش یافته بود. سردار کمالی جانشین اداره سرمایه های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در توضیح گفته مجلس نهم در جریان تصویب این طرح با ستاد کل نیروهای مسلح هماهنگی نکرده بود در حالیکه مجلس باید هر طرحی که بر نیروهای مسلح اثر گذار است را با این نهاد هماهنگ کند.
پیش از این نیز سابقه داشته است که شورای نگهبان مصوبه ای را به دلیل ارتباط مستقیم با ستاد کل نیروهای مسلح رد کند حال آنکه قانونگذاری در همه امور حق مجلس است و شورای نگهبان نمی تواند به دلیل عدم هماهنگی با دیگر نهادها مصوبه مجلس را رد کند.

کمالی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بحث بر سر موافقت یا عدم موافقت با ارائه تسهیلات سربازی به فرزندان و خانواده‌های جانبازان، آزادگان و رزمندان نیست گفت: در حال حاضر بحث ما بر سر تشریفات این طرح است که بدون هماهنگی ما انجام شده که امیدواریم مجلس نظرات ستاد کل را اخذ کرده و این طرح پس از اخذ نظرات کارشناسی تصویب شود.