درصحن: در جلسه علنی امروز مجلس علی لاریجانی با ۲۳۷ رأی به مدت یک سال رئیس مجلس شد و مسعود پزشکیان و علی مطهری نیز به ترتیب با ۱۵۸ و ۱۳۳ رأی به عنوان نواب اول و دوم رئیس مجلس انتخاب شدند. علی لاریجانی که در انتخابات اسفندماه از سوی اصولگرایان کنار گذاشته  شده بود با حضور در ایست امید توانست وارد مجلس شود و فراکسیون ولایت را تشکیل دهد. مطهری و پزشکیان هر دو کاندیدای لیست امید و از اعضای فراکسیون امید در مجلس دهم به شما می روند. این اولین بار پس از ۱۲ سال است که رئیس و نواب رئیس در مجلس از  کاندیداهای مورد حمایت  اصولگرایان در انتخابات نیستند.