درصحن: حسن خمینی که در مراسم افتتاحیه مجلس خبرگان پنجم غایب بود و از همراهی با نمایندگان این مجلس در مراسم تجدید بیعت با آیت الله خمینی سرباز زده بود،‌ در مراسم افتتاحیه مجلس دهم که امروز برگزار شد در طول مراسم شانه به شانه نمایندگان حضور داشت و در مرقد پدر بزرگ اش از نمایندگان میزبانی کرد. شورای نگهبان صلاحیت سید حسن خمینی برای نامزدی مجلس خبرگان را رد کرده بود.