درصحن: رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تخلف مدیران شرکت بیمه ایران در دریافت پاداش ها و اضافه کاری های خارج از عرف و قانون را محرز دانسته و از تلاش جمعی کمیسیون برای بازگرداندن پرداختی های غیرقانونی خبر داده است. محمد علی پورمختار گفته گزارش های دریافتی از بازگرداندن وجوه اضافه کاری مدیران متخلف حکایت دارد ولی هنوز مجلس از میزان پرداخت های غیرقانونی و میزان بازگشت آن بی اطلاع است. هفته گذشته در پی افشای فیش حقوقی تعدادی از مدیران شرکت بیمه ایران،‌ مدیرعامل این شرکت استعفا داد و استعفایش پذیرفته شد.