درصحن: نمایندگان مجلس نهم با تصویب طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو، رای به الزامی شدن سنجش سوابق تحصیلی دانش آموزان برای ورود به دانشگاهها دادند. براساس این مصوبه نمرات امتحانات نهایی سه سال آخر دبیرستان،‌ در هنگام ورود آنها به دانشگاه بررسی شده و در امتیاز آنها اثر گذار است. لذا وزارت آموزش و پرورش مکلف شد امتحانات سه سال آخر دبیرستانها را بصورت استاندارد و با رعایت عدالت آموزشی برگزار کند.