درصحن: احمد توکلی مدعی شده است که پس از پایان مجلس نهم در ان جی او «دیده بان شفافیت و عدالت » به مبارزه خود با فساد ادامه خواهد داد. این در حالی است که از هیات مدیره ۷ نفره این سازمان مردم نهاد تنها۲ نفر توانستند در انتخابات ۷ اسفند ۹۴ از مردم رای اعتماد گرفته و راهی مجلس دهم شوند! این سازمان مردم نهاد که در آبان ماه گذشته توسط جمعی از نمایندگان حاضر در مجلس نهم آغاز به کار کرده است مدعی است که قصد دارد از میان نمایندگان مجلس دهم نیز یارگیری کرده و به مبارزه خود با فساد ادامه دهد.

نام احمد توکلی سالهاست که به عنوان یکی از مفسدان اقتصادی مطرح است تا جایی که در ابتدای مجلس نهم با خطر ابطال اعتبارنامه نمایندگی مواجه شده بود. برای اطلاعات بیشتر در مورد سوابق این نماینده مجلس می توانید پروفایل وی را در وب سایت درصحن در اینجا بخوانید.