در صحن: یک نماینده مجلس از همفکری کمیسیون شوراهای با کمیسیون امنیت ملی پارلمان لبنان در خصوص ضرورت رویارویی با اسرائیل بعنوان شر مطلق خبر داده و گفته در دیداری که در نوروزماه با اعضای کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی پارلمان لبنان داشتیم در خصوص رویارویی با اسرائیل و جریان های تکفیری صحبت کردیم. امیرخجسته رئیس کمیسیون شوراها با اعلام این مطلب گفته برای کمک نظامی و موشکی به لبنان هیچ خط قرمزی نداریم. خجسته توضیح نداده که با چه عنوانی در این جلسه شرکت کرده و با هماهنگی کدام مقام مسول وارد حوزه امینت ملی کشور شده است. چراکه تصمیم گیری در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی در حوزه وظایف کمیسیون شوراها وامور داخلی نیست.
گفتنی است همزمان با تلاش های دولت در حوزه سیاست خارجی برای گسترش تعاملات بین المللی، جریانی در داخل با توسعه فعالیت های موشکی و اظهاراتی علیه اسرائیل می کوشند فعالیت های دولت را خنثی و سیاست هایش در حوزه مسایل بین المللی را ناکارآمد جلوه داده و مانع عادی سازی رابطه ایران با کشورهای غربی شوند. این در حالی است که اکثریت مردم ایران در انتخابات اخبر، با حمایت قاطع از نامزدان همسو با دولت،‌ از سیاست دولت برای تعامل با دنیا استقبال کردند.