درصحن: کانون صنفی صرافان مردم را به انتخاب نامزدانی فراخواند که بیشترین علاقه را به تعامل با دنیا دارند. مجتهدی رئیس کانون صرافان گفته افرادی باید در مجلس حضور پیدا کنند که با تصویب قوانین در راستای خروج اقتصاد از رکود و رونق بازار و داشتن رابطه مثبت و فعالانه با سایر کشورهای جهان مشکل معیشتی مردم را حل کنند. به باور کانون صرافان ایران مسئله اشتغال ،خروج از رکود اقتصادی ،برجام و ارتباط خارجی در چهارچوب سیاست‌های نظام مانند یک زنجیر به یکدیگر متصل هستند و در صورت عدم توجه به یکی از این حلقه ها این زنجیره از هم پاشیده خواهد شد.

تعامل با دنیا برای حل مسائل معیشتی مردم،‌ یکی از محوری ترین موضوعات مورد اختلاف اصولگرایان و اصلاح طلبان طی دو دهه گذشته بوده است. برخلاف اصولگرایان که بر طبل انقلابی گری کوبیده و ایران را به سوی انزوا سوق دادند،‌ اصلاح طلبان در پی عادی سازی روابط ایران با جامعه جهانی بوده اند،‌ سیاستی که همکنون توسط دولت روحانی دنبال می شود و برجام و کاهش تحریم ها اولین دستاورد مهم آن بوده است.