درصحن: ۳۲ نماینده مجلس در نامه ای به رییس جمهور و رئیس قوه قضاییه خواستار حساسیت بیشتر این قوا نسبت به پرونده کرسنت شدند. به نظر می رسد این نامه که با امضای چهره های شاخص نمایندگان مخالف برجام منتشر شده با هدف تضعیف پیروزی های دولت در مذاکرات هسته ای منتشر شده است. آشتیانی، زاکانی، میرکاظمی، بذرپاش، هاشمی، قاضی‌زاده، جوکار، نبویان، نوباوه، کوثری، حسینیان، آلیا، شکرخدا موسوی، ابوترابی، زارعی، سلیمانی، افتخاری، رحماندوست، آریایی‌نژاد، سالک، بیرانوند، رسایی، موسوی‌نژاد،کارخانه‌ای، زمانیان، آقاتهرانی، اردستانی، دارایی، نیره اخوان، حسین طلا، زهره طبیب‌زاده، فاطمه رهبر لاله افتخاری مصطفی رحماندوست احمد آریایی‌نژاد احمد سالک بهرام بیرانوند حمید رسایی سیدمهدی موسوی‌نژاد ابراهیم کارخانه‌ای سیدسعید زمانیان مرتضی آقاتهرانی احمد بخشایش اردستانی صید عیسی دارایی نیره اخوان حسین طلا زهره طبیب‌زاده فاطمه رهبر