درصحن: در پی انصراف حجت السلام محسن محمودی از کاندیداتوری انتخابات مجلس خبرگان به دلیل قرار نگرفتن در لیست نهایی جامعتین،‌ آیت الله قرهی نیز انصراف خود را اعلام کرد. او گفته چون در لیست جامعتین نیستم از انتخابات کناره گیری می کنم و به بقیه کسانی که در این لیست قرار ندارند نیز توصیه می کنم از انتخابات کناره گیری کنند. کاندیداهای اصولگرا رقابت با نامزدان مورد حمایت جامعتین را از پیش شکست خورده می دانند.